Heute Neu: 241 | verkauft: 206
c
Inseratsbild
+2 Bilder

APSL Lusitano Stute mit vollem Papier aus Top-Vererber - Dressur

Inseratstyp: Verkaufspferd
Inserats-ID: 2035536
Einstelldatum: 13.06.2020
~16'811 CHF 15'000 € VB
Basisanbieter
77743 Neuried
Deutschland
9
+49 (0)15164976573
+49 (0)15164976573
Merken
Drucken

Weitere InformationenDer Lusitano ist eine Pferderasse aus Portugal, die stark im Barocktyp steht. Der Ursprung des Lusitanos lässt sich heute nicht mehr zurückverfolgen. Möglicherweise stammen sie von Andalusiern ab, die mit etwas Araberblut veredelt wurden. Lusitanos werden in Portugal oft als Stierkampfpferde verwend ...mehr
Lusitanos
Warmblut
Stute
6 Jahre
163 cm
Schimmel
Dressur
Freizeit
Vielseitigkeit
Zucht
Associacao Portuguesa De Criadores do Cavalo Puro Sangue Lusitano (APSL)

Beschreibung

Deutsch
  • Englisch
  • Polnisch
  • Niederländisch
  • Spanisch
  • Französisch
  • Deutsch
Sie ist ein Wahnsinns Pferd - APSL Stute mit vollem Papier (Papier siehe Foto) geboren im Juni 2014 mit 1,63 Mtr. Stockmaß. Bewegungskünstler, intelligent, selbstsicher und unendlich menschenbezogen.
Schweren Herzens suchen wir für ihre Auslastung und ihr zukünftiges Reitpferdeleben einen wundervollen Menschen der ihr gerecht wird und in allen Belangen ihre Begabung fördern und fordern will und sie liebt. Sie wurde schonend ausgebildet. Ging im März 2020 für 12 Wochen in Profiberitt. Ist angeritten und wird nun zuhause weiter in der Grundausbildung geführt. Abgabe ausschließlich in Offenstallhaltung. Reiterlich wird sie an Hände gegeben die ausbilden können und sicher sind im Reiten wie im Umgang mit Pferden. Passend sind Reiterhände die nicht vorne halten und hinten stechen - dafür ist sie kein Pferd. Sie darf bei der Auswahl des Menschen dann noch mitentscheiden der Sympathie wegen die beim Lusitano wichtig ist. Platz vor Preis allerdings Preis der Qualität entsprechend. Vater Zaire ist nationaler Champion (beide Großväter sind ebenfalls sehr erfolgreich in der Dressur), sie selbst kommt aus der legendären Zucht von Leonardo Franco. Sie hat hervorragende Reitpferdeeigenschaften was das Interieur und das Exterieur betreffen und sie ist eine sehr große Persönlichkeit.
Sie kennt alles was man als Pferd braucht, Hufpfleger alle 3 Wochen, Verladen, Spazieren gehen, Gelände reiten, Bodenarbeit, Longenarbeit, Handarbeit etc.. Sie wurde liebevoll und mit Sachverstand großgezogen und wird abgegeben da ich zu viele Pferde zum reiten habe und ihr nicht gerecht werde.
Verkauf in liebevolle und sachverständige Hände mit Offenstall.
This text has been translated automatically.
She is a mad horse - APSL mare with full paper (paper see photo). Movement artist, intelligent, safe and infinitely human.
With a heavy heart, we are looking for a wonderful person for her capacity and her future riding horse life who wants to do justice to her and who wants to promote and challenge her talent in all respects and loves her. Delivery exclusively in open barn keeping. It is allowed to participate in the selection of human beings. Place before price, however, price according to quality. Father Zaire is national champion (both grandfathers are also very successful in dressage), she herself comes from the legendary breeding of Leonardo Franco. She has excellent riding horse characteristics in terms of interior and exterior and she is a very big personality.
She has been ridden late in professional riding according to Old California principles (first on Bosal). I myself am an old-class rider. She knows everything you need as a horse, hoof keeper every 3 weeks, loading, walking, terrain riding, soil work, longwork, manual work, etc. She was raised lovingly and with expertise and is given up because I have too many horses to ride and do not do justice to her.
Sale in loving and expert hands with open barn.
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Jest szalonym koniem - klacz APSL z pełnym papierem (papier patrz zdjęcie) urodzona w czerwcu 2014 r. z miarą 1,63 mtr. Artysta ruchu, inteligentny, pewny siebie i nieskończenie ludzki
Z ciężkim sercem, szukamy wspaniałej osoby dla jej zdolności i jej przyszłego życia konnego jazdy, który chce zrobić sprawiedliwość dla niej i który chce promować i kwestionować jej talent pod każdym względem i kocha ją. Była delikatnie szkolona. W marcu 2020 roku na 12 tygodni w profesjonalnej jeździe. Jest zardzewiały i jest teraz nadal w podstawowym szkoleniu w domu. Dostawa wyłącznie w otwartej stodole. Jeździectwo jest podane do rąk, które mogą trenować i są bezpieczne w jeździe, jak również w obsłudze koni. Odpowiednie są ręce jeździe, które nie trzymają się z przodu i żądło z tyłu - do tego nie jest koniem. Następnie może uczestniczyć w wyborze istoty ludzkiej ze względu na sympatię, która jest ważna w Lusitano. Miejsce przed ceną, jednak cena w zależności od jakości. Ojciec Zair jest mistrzem kraju (obaj dziadkowie są również bardzo skuteczne w ujeżdżenia), ona sama pochodzi z legendarnej hodowli Leonardo Franco. Ma doskonałe cechy jeździeckie pod względem wnętrza i zewnątrz i jest bardzo dużą osobowością.
Ona wie wszystko, czego potrzebujesz jako koń, opiekun kopyt co 3 tygodnie, załadunku, chodzenia, jazdy terenowej, pracy gleby, długiej pracy, pracy ręcznej, itp. Została wychowana z miłością i z doświadczeniem i jest podajna, ponieważ mam zbyt wiele koni do jazdy i nie wymierzają jej sprawiedliwości.
Sprzedaż w kochających i eksperckich rękach z otwartą stodołą.

Abstammung

Standort

77743 Neuried
Deutschland

Anbieter

Basisanbieter
E
77743 Neuried
Deutschland

Kontakt zum Anbieter aufnehmen

* Diese Felder müssen ausgefüllt werden


Nachricht senden

Weitere Inserate des Anbieters

Senden via
9 n r
Basisanbieter
E
77743 Neuried
Deutschland
i